HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výskumná spolupráca v rámcových programoch

Aktualita

Dňa 1. 10. 2020 sa v Českej republike konal III. ročník odbornej konferencie s názvom SCI-PO 2020: VEŘEJNÁ POLITIKA V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ – Internacionalizace a mezinárodní aspekty vědní politiky” a konala sa on-line.

V rámci konferencie zaznela  prednáška (analýza) zaujímavá aj z pohľadu SR: „Motivy a překážky mezinárodní výzkumné spolupráce: rámec pro analýzu bariér účasti v rámcových programech„. Autormi boli páni M. Pazour a D. Frank z Technologického centra AV ČR.  

Kľúčové body:

  • Ako je to naozaj so široko diskutovanou nerovnomernou geografickou distribúciou prostriedkov z rámcových programov (Horizont 2020) ?
  • Ako s tým súvisí otázka zaostávania  krajín  EU13 (tzv. “nové” členské štáty, vrátane SR) oproti krajinám EU15 (“staré” členské štáty)?
  • Aké  sú hlavné bariéry pre výskumníkov v účasti v rámcových programoch?

Plný text príspevku nájdete v zborníku z konferencie a to hlavne na stranách s. 13-28.

Zborník z konferencie

Zdroj: Zborník, 3.11.2020 kas