HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výskum vody a buniek v Česku – grantová agentúra ocenila vedcov z AV ČR

Aktualita

Zahlavi

Medzi piatimi tohtoročnými laureátmi Ceny predsedu Grantovej agentúry ČR sú aj dvaja výskumníci z Akadémie vied ČR. Martin Martin Pivokonský, riaditeľ Ústavu pre hydrodynamiku AV ČR, uspel s prácou, ktorá prispeje k zlepšeniu existujúcich technológií úpravovní vody. Zdeněk Lánský z Biotechnologického ústavu AV ČR zase objavil, ako mitochondrie prekonávajú veľké vzdialenosti pri transporte v bunkách.

Grantová agentúra (GA ČR) každý rok finančne podporí stovky výskumných projektov, ktoré prejdú transparentným výberovým procesom. Poskytuje účelovú dotáciu len na projekty základného výskumu. A práve to niekedy (najmä niektorí politici) agentúre vyčítajú, že sa obmedzuje „len“ na základný výskum.

Ako uviedla na slávnostnom odovzdávaní ocenení 30. septembra 2021 predsedníčka AV ČR Eva Zažímalová: „Býva to vyčítané aj Akadémii vied. Nie je to pravda: aj v priebehu grantu, ktorý sa zdá, že sa na začiatku zameriava na základný výskum, sa ukazuje, že výsledky možno rýchlo aplikovať. Je to jedno kontinuum a má všetky medzistupne od ranne aplikovaného výskumu až po úspešnú aplikáciu. Tým to nekončí a peniaze tým získané sa zase majú vrátiť späť do vedy. Je to kruh, ktorý nemožno rozpojiť.“

Lepšia voda

Martin Martin Pivokonský z Ústavu pre hydrodynamiku AV ČR uspel s grantom, ktorý niesol názov Vplyv organických látok produkovaných fytoplanktónom na vlastnosti vločiek tvorených počas koagulácie / flokulácie pri úprave vody. Skúma v ňom, aký vplyv majú znečisťujúce organické látky pochádzajúce zo siníc na úpravu vody pri rôznej intenzite miešania. Práve tá spolu s dávkovaním činidla rozhoduje o úspechu procesu.

Vysoká intenzita miešania vo vode vytvára malé husté vločky, ktoré sa potom lepšie separujú. Martin Pivokonský so svojím tímom zistil, že ak sa zmení intenzita miešania, nedochádza ku zmene veľkosti vločiek plynulo, ale skokovo. Výskum má veľký aplikačný potenciál. V dvoch úpravniach vody – v Kutnej hore a Svetlej nad Sázavou – už ho previedli do praxe.

Vnútri bunky

V kategórii lekárske a biologické vedy získal ocenenie Zdeněk Lánský z Biotechnologického ústavu AV ČR, pôsobiaci v centre BIOCEV, spoločnom pracovisku s Univerzitou Karlovou. Spolu so svojím tímom skúma, ako sa v rámci bunky prenášajú mitochondrie. Vnútrobunkové pohyby má na starosti takzvaný molekulárnej motor, čo je proteín, ktorý dokáže „prechádzať“ po vnútrobunkovej „diaľnici“.

Tím Zdeňka Lánského zistil, ako sa mitochondria dokáže po preplnenej komunikácii pohybovať. Pomyselnému motora na upchatej ceste pomáha adaptorový proteín, čo je akási tretia nožička kráčajúca makromolekuly. Práve ona umožní motoru uraziť dlhšiu trasu a spoľahlivejšie doraziť k cieľu.

Objav patrí do základného výskumu, však procesy vnutrobunkového pohybu môžu byť v budúcnosti využiteľné pre novú generáciu terapeutík.

Cena predsedu Grantovej agentúry ČR

Ako uviedla podpredsedníčka GA ČR Stanislava Hronová: „Považujeme za nesmierne dôležité oceňovať prácu vedcov a vedkýň, preto sme aj tento rok vybrali päť najlepších grantových projektov. Bolo mi cťou odovzdať Cenu predsedu Grantovej agentúry ČR laureátom, avšak veľmi ma mrzí, že ju nemohol udeliť predseda GA ČR Jaroslav Koča, výnimočný vedec i človek, ktorý nás nedávno nečakane navždy opustil.“

Ocenenie sa spája s finančnou odmenou vo výške 100 000 CZK a udeľuje sa každoročne od roku 2003 trom až piatim laureátom. Oceňujú sa mimoriadne výsledky základného výskumu dosiahnuté pri riešení grantových projektov ukončených v predchádzajúcom roku. Doteraz získalo ocenenie celkovo osem desiatok výnimočných vedcov.

Viac informácií:

Cena předsedy Grantové agentury České republiky 2003–2020

Zdroj: https://www.avcr.cz, zverejnené: 4. 10. 2021, autor: rpa