HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nový dizajn webu Horizon 2020 Energy Efficiency

Aktualita

Ako ste si už určite stihli všimnúť, web stránka Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky EASME venovaná oblasti energetickej efektívnosti (Energy Efficiency) v programe HORIZONT 2020 prešla zmenami. Novú podobu dostali sekcie venované výzvam na predkladanie projektových návrhov, tipy ako pripraviť úspešný projektový návrh, datahub, podstránka úspešných projektov … a mnoho ďalších sekcií.

Prvá sekcia na domovskej stránke „Apply for funding“ je rozdelená na tri časti:  

  • pod nadpisom „Calls for proposals“ nájdete všetky základné informácie o aktuálnych výzvach a otvorených témach (topic);
  • v časti „Support for applications“ nájdete užitočné príručky a návody ako začať s prípravou projektovej žiadosti, informácie o Národných kontaktných bodoch (NCPs), webináre, prezentácie a iné informačné materiály z Informačných dní Európskej komisie, často kladené otázky – Frequently Asked Questions a archív pracovných programov a ukončených výziev;
  • ak vás zaujíma ako pracujú externí hodnotitelia projektov alebo máte záujem stať sa expertom iste nevynechajte sekciu „Evaluations and experts„. 

Sekcia „Manage your project“ je určená prijímateľom projektov, ktorí už projekty H2020 implementujú. Nájdete tu komunikačnú príručku – communication toolkit a návody ako správne reportovať t.j. pripraviť finančnú a technickú správu.

Nájdete tu aj dôležité informácie o budúcnosti témy energetickej efektívnosti v nadchádzajúcom programe Horizon Europe po roku 2020.

Zdroj: EASME, zverejnené 7.11.2019, mit