HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vyhodnotenie výzvy v misii Rakovina

Aktualita

V misii Rakovina bola vyhodnotená výzva Research and Innovation actions supporting the implementation of the Mission on Cancer (HORIZON-MISS-2022-CANCER-01). V rámci 4 tém výzvy podporí Európska komisia 20 projektov z celkovo 30 hodnotených projektových návrhov. Slovenské organizácie majú zastúpenie v 3 schválených projektových návrhoch, a to celkovo so 6 účasťami.

Prehľad hodnotených a schválených projektových návrhov

Kód a názov témyPočet predložených
projektových návrhov
Počet
schválených projektových
návrhov
Miera úspešnosti
HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-01
Improving and upscaling primary prevention of cancer through implementation research
12650 %
HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-02
Strengthening research capacities of Comprehensive Cancer Infrastructures
2150 %
HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-03
Pragmatic clinical trials to optimise treatments for patients with refractory cancers
151280 %
HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-05
Establishing of national cancer mission hubs and creation of network to support the Mission on Cancer
11100 %

Prehľad schválených projektových návrhov so slovenskou účasťou

Názov a akronym projektuSK organizácia
Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies/ECHoSNárodný onkologický ústav
Nadácia Výskum Rakoviny
COMPREHENSIVE CANCER INFRASTRUCTURES 4 EUROPE/CCI4EUBiomedicínske centrum SAV
Occupational health surveillance in the implementation of prevention of infection-related cancer/CPW (Cancer Prevention at Work)RUVZ Banská Bystrica
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Železiarne Podbrezová

Zdroj: EK, 28.2.2023, mob