HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vyhodnotenie výzvy pre témy energetickej efektívnosti

Aktualita

Na portáli Európskej komisie Funding and Tender Opportunities Portal boli zverejnené informácie z hodnotiaceho procesu výzvy s uzávierkou 10.9.2019.

V dokumente nájdete prehľad jednotlivých tém (topic) s celkovým počtom predložených projektových návrhov, alokovaným rozpočtom na topik, a počty projektov, ktoré dosiahli kvalitatívny prah hodnotenia (tzv. threshold) vrátane výšky žiadanej finančnej podpory z EÚ.

Zdroj: EASME; zverejnené 21.1.2020; mit