HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vyhodnotenie výziev v oblasti digitalizácia

Aktualita

Výzvy programu Horizont Európa pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír s uzávierkou v januári a apríli roku 2022, ktoré sa orientovali na oblasť Digitalizácia (Destinácia 3, 4 a 6 pracovného programu Horizont Európa pre roky 2021 a 2022), zaznamenali vysoký záujem zo strany žiadateľov.

Vo výzvach v tejto oblasti bolo podaných spolu až 467 projektových návrhov.

Prehľad počtu podaných projektových návrhov v jednotlivých témach.

Kontakt na Slovensku

Zdroj: Funding & Tenders Opportunities Portal, 19.05.2022, top