HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vyhodnotenie poslednej výzvy misie Adaptácia na zmenu klímy

Aktualita

Po troch mesiacoch hodnotiaceho procesu ukončila Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) hodnotenie výzvy na predkladanie projektových návrhov podporujúcich misiu Adaptácia na zmenu klímy. Výzva mala uzávierku 20. septembra 2023.

V rámci výzvy na predkladanie návrhov HORIZON-MISS-2023-CLIMA-01 zameranej na demonštráciu riešení odolnosti voči zmene klímy s cieľom podporiť implementáciu misie Adaptácie na zmenu klímy , bolo prijatých 53 projektových návrhov, ktoré hodnotili tri hodnotiace komisie, v ktorých bolo zapojených spolu 36 expertov.

Z predložených návrhov 25 dosiahlo hranicu úspešnosti (treshold) a 10 z nich bude financovaných. Najviac žiadateľov sa zapojilo do konzorcií projektov zo Španielska, Talianska a Francúzska.

Slovenskí žiadatelia sa v projektových návrhoch zúčastnili 13 krát v pozícii partnera.

Na zoznam schválených projektov sa dostal aj jeden projekt so slovenskou účasťou.

Výzvauzávierkapočet predložených
projektových návrhov
počet SK účastíMAIN LIST
HORIZON-MISS-2023-CLIMA-01-0120/09/202325111
(Kajo sro)
HORIZON-MISS-2023-CLIMA-01-0220/09/20231220
HORIZON-MISS-2023-CLIMA-01-0320/09/20231600
SPOLU53131

V nasledujúcich mesiacoch bude CINEA úzko spolupracovať s úspešnými projektovými konzorciami na príprave grantových dohôd. Tie by mali byť podpísané do polovice marca 2024, pričom projekty by sa mali začať realizovať čo najskôr po podpise.

Zdroj: CINEA, 3.1.2024, mit