HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu o motívoch a bariérach účasti slovenských žiadateľov v programe Horizont 2020

Aktualita

V publikácii nájdete analýzu, ktorú sme uskutočnili na základe získaných odpovedí z realizovaného dotazníkového prieskumu týkajúceho sa projektov v rámci programu Horizont 2020. Zámerom tejto analýzy je priniesť nové zistenia a vyvolať širšiu odbornú diskusiu o vede a výskume v SR, najmä o problémoch, ich príčinách a súvislostiach, ale predovšetkým o ich možných riešeniach.

Pevne veríme, že táto analýza účasti slovenských organizácií v programe Horizont 2020 Vám pomôže pri lepšej orientácii v programe a zefektívni vašu prácu a úspešnosť pri budúcich projektových návrhoch v rámci nového programu Horizont Európa (2021 – 2027).

Zdroj: Dotazníkový prieskum o motívoch a bariérach účasti slovenských žiadateľov v programe Horizont 2020, zverejnené: 29.4.2020, autor: rpa