HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vyhodnotené boli zatiaľ dve výzvy v oblasti rozširovania

Aktualita

V rámci oblasti „Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“ programu Horizont Európa boli vyhodnotené 2 výzvy:

Teaming for Excellence

Výzva HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-01 – TEAMING 1st stage, ktorej cieľom je podpora tvorby centier excelentnosti, mala uzávierku 05.10. 2021.

Predložených bolo spolu 116 projektových návrhov z toho 7 aj zo Slovenska. Jeden slovenský projektový návrh bol pozvaný predložiť plnú žiadosť do 2. kola. Druhé kolo výzvy má uzávierku 8. septembra 2022 o 17:00:00 hod.

Link na výzvu

Capacity building to strengthen networks of higher education institutions and cooperation with surrounding ecosystems

Výzva HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-05 – European Excellence Initiative (EEI), ktorej cieľom je podpora transformácie vysokého školstva a okolitých ekosystémov.

Do výzvy s uzávierkou 4. 11. 2021 bolo spolu predložených 11 projektových návrhov, v ktorých bol účastníkom jeden subjekt zo Slovenska.

Link na výzvu

Zdroj: FTO, 7.3.2022, kvp