HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vyhlásenie výzvy LIFE 2021

Aktualita

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný kontaktný bod pre program LIFE v programovom období 2021-2027 informuje o vyhlásení prvej výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu na ochranu životného prostredia a klímy LIFE 2021-2027, ktorá bola zverejnená Európskou komisiou dňa 13. 7. 2021.


Výzva je vyhlásená samostatne pre jednotlivé oblasti podpory a typy projektov.


Výzva sa týka tzv. štandardných projektov, strategických integrovaných projektov, strategických prírodných projektov, projektov technickej pomoci a operačných grantov pre mimovládne organizácie.

Otázky a odpovede k výzve budú predmetom podujatia Q&A Session, ktoré sa uskutoční online formou v dňoch 8. – 9. 9. 2021. Bližšie informácie o podujatí nájdete na webovej stránke LIFE Call for Proposals 2021 – Q&A Session.

Alokácia výzvy pre jednotlivé oblasti podpory a termíny uzávierky výzvy pre štandardné projekty

Viac informácií:

Bližšie informácie sú dostupné na webstránke programu LIFE.

Dokumenty k výzvam je možné nájsť na Funding and Tenders Opportunities Portal.

Informácie o programe LIFE v Slovenskej republike.

Zdroj: https://www.minzp.sk; EK, zverejnené: 22. 7. 2021, autor: rpa