HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vyhlásenie výzvy Dunajská stratégia 2019

Aktualita

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike.

Viac informácií a podmienky výzvy

Danube region strategy

Zverejnené: 8.7.2019