HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vyhlásenie 2. kola výzvy „Učitelia pre 21. storočie“

Aktualita

May be an image of text that says "Nová výzva na vznik novych regionálnych centier na podporu učitelov 7,2 mil. eur Financované Európskou úniou NextGenerationEU PLÁN [OBNOVY] キ MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, ŠKOLSTVA,VEDY, VEDY, VÝSKUMU ŠPORTU SLO.VENSKEJ REPUBLIKY"
2. kolo výzvy „Učitelia pre 21. storočie“. Zdroj: Plán obnovy

Výsledky medzinárodného porovnávania ukazujú, že slovenské školstvo je dlhodobo v kríze. Staré postupy a pravidlá nepomáhajú učiteľom pripraviť naše deti na moderný život. Plán obnovy to chce zmeniť. Aby reforma prebehla efektívne a podľa plánu, je nevyhnutné dať učiteľom maximálnu podporu.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR preto vyhlásilo 2. kolo výzvy „Učitelia pre 21. storočie“, v rámci ktorej vznikne 16 nových regionálnych centier na podporu učiteľov.

Na výzvu je alokovaných 7,2-mil. EUR, ktoré sú určené na zriadenie a úhradu prevádzkových nákladov týchto centier.

Prihlasovanie je možné do 16. januára 2023.

Viac informácií o výzve:

Vyhlásenie 2. kola výzvy „Učitelia pre 21. storočie“

Zdroj: Plán obnovy; https://www.minedu.sk, zverejnené: 7. 12. 2022, autor: rpa