HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

VYHĽADÁVANIE PARTNEROV NA ÚČASTNÍCKOM PORTÁLI – novinka

Aktualita

Funkcia vyhľadávania partnerov na účastníckom portáli (.pdf) je založená na údajoch registrovaných v registri príjemcov / Beneficiary register, využíva databázu kľúčových slov prepojených s projektami a obsahuje údaje v profiloch organizácií s možnosťou editovania.

Profily organizácie

Služba umožňuje vyhľadávať organizácie a zobrazovať ich profily, pričom profily zahŕňajú:

  • názov organizácie, mesto, krajina, identifikačný kód účastníka (PIC),
  • typ organizácie (inštitúcia vyššieho alebo stredného vzdelávania, MSP atď.),
  • zoznam projektov EÚ, v ktorých je organizácia zapojená,
  • prehľad hlavných kontaktov spolupráce s inými organizáciami,
  • kľúčové slová súvisiace s jej projektmi s uvedením odborných oblastí.

Veľká časť profilu organizácie sa vytvorí automaticky. Okrem toho môžu LEAR alebo správcovia účtov (alebo registrovaní vlastníci) upraviť dve polia údajov:

  • pridávanie alebo odstránenie kľúčových slov,
  • pridávanie súhrnného popisu organizácie.

Kontaktné organizácie alebo účastníci projektu

Používatelia portálu môžu kontaktovať organizácie prostredníctvom webového formulára, ktorý odošle správu LEARovi a správcovi účtu. Podobne môžu používatelia kontaktovať účastníkov projektov cez funkciu, ktorá je k dispozícii v zozname projektov na stránke profilu organizácie.
Tieto funkcie nezverejňujú totožnosť LEARov, správcov účtov ani kontakty na účastníkov.

Plány do budúcna – v ďalšom období sa plánuje rozšíriť službu o :

  • možnosť naznačiť záujem o hľadanie partnerov súvisiacich s konkrétnou témou výzvy,
  • možnosť publikovať profily jednotlivých osôb a urobiť ich prehľadávateľnými.

Na základe dostupných profilov organizácie sa automaticky vytvoria profily osôb avšak akékoľvek zverejnenie profilu osôb vyžaduje výslovný súhlas osoby. V počiatočnej fáze bude mať prístup k svojmu profilu iba osoba, ktorá rozhodne o súbore údajov, ktoré sa budú môcť zverejniť (vrátane možnosti nezverejňovať žiadne údaje).

Viac informácií na Participant Portal alebo Horizont 2020