HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výber nového člena Správnej rady EIT

Aktualita

Radi by sme Vás informovali, že ETI zverejnila výzvu na vyjadrenie záujmu na výber nového člena Správnej rady EIT. Všetky relevantné informácie a dokumentáciu možno nájsť na webových stránkach EIT.

 
Obráťte sa na pána Gauthiera Grousseta na DG EAC v prípade otázok.

Kontakt:
Christine Mottet
asistent v administratíve
RTD Expert Centrálne Cell