HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Všeobecná výzva na vyjadrenie záujmu stať sa hodnotiteľom

Aktualita

Dávame do pozornosti všeobecnú výzvu na vyjadrenie záujmu stať sa hodnotiteľom v oblasti lekárskej etiky  a bioetiky.

Viac informácii k výzve: http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/h2020_call-individual_experts_oj_c342_03.pdf a viac informácií – https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert