HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Voľné pracovné miesta v kancelárii SLORD a NCP pre program Horizont Európa

Aktualita

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vyhlásilo výberové konanie na nasledujúce pozície v Styčnej kancelárii SR pre výskum a vývoj (SLORD) v Bruseli.

  1. Vedúci/vedúca Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli;
  2. Odborný poradca/odborná poradkyňa v oblasti výskumu, vývoja a inovácií pre Styčnú kanceláriu SR pre výskum a vývoj v Bruseli.

Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú nižšie, najneskôr do 15. 1. 2022.

Kontaktná osoba: RNDr. Ing. Anna Krivjanská
E-mail: anna.krivjanska@cvtisr.sk

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28. 2. 2022.

Informácie o činnosti kancelárie SLORD nájdete v sekcii O nás.

Aktuálne sa taktiež obsadzujú dve pozície Národných kontaktných bodov pre program Horizont Európa. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Viac informácií:

Zdroj: https://www.cvtisr.sk; SLORD, zverejnené: 13. 12. 2021, autor: rpa