HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Voľné pracovné miesta v kancelárii SLORD

Aktualita

Pridajte sa do tímu v Bruseli a pomôžte v zapájaní Slovenska do medzinárodnej spolupráce vo výskume a inováciách!

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vyhlásilo výberové konanie na pozíciu Odborný poradca/odborná poradkyňa v oblasti výskumu, vývoja a inovácií pre Styčnú kanceláriu SR pre výskum a vývoj v Bruseli.

Počet obsadzovaných pozícií: 2 pozície, z toho 1 pozícia zástup za materskú dovolenku.

Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú nižšie, najneskôr do 15.2.2024.

Kontaktná osoba: RNDr. Ing. Anna Krivjanská
E-mail: anna.krivjanska@cvtisr.sk

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 29.2.2024.

Viac informácií:

Zdroj: SLORD, zverejnené: 18. 1. 2024