HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vodíkový projekt Nafty úspešný v európskej výzve Hy2Tech

Aktualita

No alternative text description for this image
Nafta uspela v európskej výzve Hy2Tech. Zdroj: Nafta

Spoločnosť Nafta uspela v európskej výzve Hy2Tech so svojím projektom H2I-S&D, ktorý sa zaoberá výskumom vplyvu vodíka na plynárenskú infraštruktúru. Projekt bol ako prvý zo Slovenska schválený Európskou komisiou ako dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti vodíkových technológií, informovala spoločnosť Nafta.

Ako spresnila hovorkyňa spoločnosti Martina Štecová: Hlavným cieľom projektu H2I-S&D je identifikácia vhodného ložiska na skladovanie vodíka v zmesi so zemným plynom a určenie maximálnej možnej koncentrácie, v akej by ho bolo možné skladovať v poréznom type ložiska.“

Projekt je rozčlenený do dvoch fáz. V prvej fáze sa identifikujú vhodné geologické štruktúry pre skladovanie vodíka v zmesi so zemným plynom a laboratórnym výskumom sa definuje maximálne prípustná koncentrácia vodíka, ktorú je možné uskladniť. V druhej fáze projektu bude vybudovaná pilotná testovacia prevádzka, kde prebehne už fyzické testovanie vybranej geologickej štruktúry.

Vodík bude na základe výsledkov z prvej fázy v zmesi so zemným plynom alebo v čistej forme vtláčaný alebo ťažený zo štruktúry. Ako prezradil vedúci oddelenia pre inovácie v spoločnosti Nafta Roman Závada: Špecialitou projektu bude takzvaná deblending facility – technológia na separovanie vodíka. Bude slúžiť na to, aby sa zákazníkovi, ktorý vtlačí plyn v istej koncentrácii, a ten sa potom zmieša s plynom v zásobníku, mohol vrátiť v požadovanej kvalite.

Ako uviedol Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej energetickej agentúry (SIEA), ktorá zastrešovala národný výber IPCEI projektov: Hlavnou úlohou IPCEI je spájať verejný a súkromný sektor, aby sa mohli realizovať rozsiahle inovatívne projekty ovplyvňujúce konkurencieschopnosť a udržateľnosť naprieč celou Európskou úniou. Celkovo sa do európskej výzvy IPCEI v oblasti vodíka zapojilo viac ako 430 projektov, čo je doteraz najviac. Skvelou správou je, že slovenský projekt spoločnosti NAFTA bol schválený medzi prvými a na notifikáciu v nasledujúcich vlnách čakajú aj iné. Unikátnu príležitosť podieľať sa na špičkovom výskume vodíkových technológií a prinášať prostredníctvom IPCEI zásadné riešenia chcú využiť aj ďalšie slovenské podniky, sme radi, že sme im pritom mohli pomôcť. Do európskej výzvy IPCEI bolo zaradených celkom 41 projektov z 35 spoločností, pre ktoré Európska komisia schválila maximálnu výšku štátnej pomoci v celkovej hodnote 5,4-miliardy EUR. Tieto prostriedky budú uvoľnené z národných zdrojov 15 členských štátov, ďalších 8,8-miliardy EUR by malo pochádzať zo súkromných investícií.

Viac informácií:

IPCEI Hy2Tech: EU approves first hydrogen projects

Zdroj: TASR; https://www.nafta.sk; https://www.electrive.com, zverejnené: 20. 7. 2022, autor: rpa