HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vizualizácia výsledkov Horizont 2020

Aktualita

Dovoľujeme si Vás informovať o existencii nového nástroja k vyhľadávaniu dát, s ktorým prichádza Švédsko. Ide o jedinečnú webstránku k účasti v H2020, ktorá využíva princíp „Open Data“ z portálu eCorda (projekty podporené z EÚ prostriedkov). Ide o študentský projekt vo verzii beta.

 

Hlavnou výhodou webstránky je grafické spracovanie dát, vysoká prehľadnosť, zjednodušený prístup vyhľadávania dát (štát/univerzita/výskumná inštitúcia/súkromná spoločnosť), možnosť porovnania dvoch štátov/inštitúcií až po dáta týkajúce sa samotnej témy a úspešného projektu v H2020.

 

Link na webstránku: http://h2020viz.vinnova.se/#/