HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vízia EFFRA pre výrobné partnerstvo

Aktualita

Asociácia EFFRA (The European Factories of the Future Research Association) predstavila svoju víziu, ako by malo vyzerať výrobné verejno-súkromné partnerstvo (v programe Horizont 2020 známe ako cPPP – contractual-Public-Private-Partnership) v pripravovanom programe Horizont Europe (2021-2027).

 

Na stránke Factories of the Future Roadmap  si môžete stiahnuť tento plán výskumu a inovácií:

Download ‚EFFRA vision for a manufacturing partnership in Horizon Europe‘

 

 

Nájdete tu tiež názor EFFRA na tematiku FACTORIES 4.0: Download „Factories 4.0 and Beyond“

ako aj „cestovnú mapu“ pre c-PPP „Továrne budúcnosti“ (Factories of the Future):

Download ‚Factories of the Future 2020‘