HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Víťazi súťaže 2018 Innovation Radar Prize

Aktualita

Dňa 6. 12. 2018 na konferencií ICT vo Viedni Európska komisia vyhlásila víťazov súťaže 2018 Innovation Radar Prize. Cena sa udeľuje výnimočným inovátorom, ktorí sa podpory fondov EÚ úspešne prenášajú výsledky svojho výskumu do produktov a/alebo služieb poskytujúcich významný prínos pre spoločnosť.

V tomto roku sú 2 projekty z oblasti „Key Enabling Technologies“projekty podporené z NMBP časti programu Horizont 2020 – medzi víťazmi:

Jedna cena ide spoločnosti Gr3n zo Švajčiarska, partnerovi projektu SYMBIOPTIMA za ich prelomovú technológiu na „upcycling“ PET/ polyesterových materiálov.

 

Cena v kategórií „Best early stage innovation“ ide do spoločnosti BioInicia (Španielsko), koordinátorovi projektu OptiNanoPro, za ich prínos k modifikácií povrchovej adhézie, čo môže zásadne ovplyvniť účinnosť solárnych panelov a obalových materiálov pre potraviny.

 

Viac informácií o súťaži nájdete tu: Innovation Radar Prize