HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Virtuálna prehliadka Misií EÚ

Aktualita

V dňoch 28. a 29. septembra 2022 sa konal už 4. ročník Európskych dní výskumu a inovácií. Súčasťou programu bola aj prehliadka R&I Exhibition 2022, v rámci ktorej boli predstavené úspešné výskumno inovačné projekty, ktoré pomáhajú napĺňať ciele všetkých piatich výskumno-inovačných misií.

Interaktívna výstava predstavuje vyše štyridsať projektov podporených z programu H2020 a predchádzajúcich rámcových programov. Sú medzi nimi aj projekty so slovenskou účasťou. Každý projekt je okrem stručného popisu predstavený krátkym videom a odkazom na databázu projektov H2020/FP7 s názvom CORDIS.

  • Odkaz na sekciu projektov relevantných pre Misiu Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá
  • Odkaz na sekciu projektov relevantných pre Misiu Adaptácia na zmenu klímy

Misia Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá:

Odkaz na prehliadku R&I Exhibition 2022.

Viac informácií k Misiám EÚ Vám poskytnú príslušné národné kontaktné body na Slovensku.

30.9.2022, mit