HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Videoprezentácia k otvoreným výzvam pre NMBP na rok 2020

Aktualita

Projekt NMP TeAM, ktorý zastrešuje národné kontaktné body pre NMBP, v spolupráci s DG-RTD pripravil videoprezentáciu otvorených výziev pre oblasť Priemyselných technológií na rok 2020.

V zázname z webinára NMP TeAm-u p. N. Delyianakis (DG-RTD) vysvetľuje postavenie, priority a kontext posledných výziev NMBP v Horizonte 2020. 

Video nájdete na YouTube-stránke NMP TeAmu.