HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Video o variantoch a mutáciách koronavírusu

Aktualita

Varianty SARS-CoV-2  sú zložité, každý pozostáva zo sérií mutácií, z ktorých každá má potenciál zmeniť vírus neočakávanými spôsobmi. Video prestížneho vedeckého časopisu Nature približuje, čo môžu tieto mutácie a varianty znamenať pre budúci vývoj pandémie.

Zdroj: nature.com, zverejnené: 19.4.2021, autor: akr