HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

VIDEO – Misie programu Horizon Europe

Aktualita

Evropská komisia zverejnila krátke video , ktoré predstavuje širokej verejnosti koncept tzv. misií programu Horizon Europe

Zdroj: EK, zverejnené 11.2.2020, mit