Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Naše
služby

Na Slovensku

Chcem vedieť viac

V Bruseli

Chcem vedieť viac

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Video challenge #MyJobinResearch

ERA Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Výkonná agentúra pre výskum (REA) organizuje video challenge #MyJobinResearch. Apeluje ním na vedeckú komunitu, aby natočili krátke, 15-sekundové video, v ktorom  by zábavným  spôsobom príťažlivo  opísali svoj výskum financovaný z prostriedkov Európskej únie.

Cieľom tejto iniciatívy je rozšíriť dopad výskumu financovaného z prostriedkov Európskej únie a podporiť mimoriadnu prácu mnohých výskumných pracovníkov, ktorých Európska únia podporovala v ich kariérach. Krátke, 15-sekundové video je potrebné zaslať na email REA-INFO@ec.europa.eu v termíne do 30. júna 2020.

Podrobnosti sú zverejnené na stránke: https://ec.europa.eu/info/news/my-job-research-15-seconds-2020-jun-09_en.