HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

VIDA poskytne demonštračné (do 60 tisíc) a validačné (do 25 tisíc) vouchery v oblasti spracovania potravín

Aktualita

Demonstration voucher iniciatívy VIDA (DV) poskytuje finančnú podporu malým a stredným podnikom (MSP) v potravinárskom, vodnom, energetickom alebo KET sektore s cieľom financovať demonštráciu inovatívnych riešení v oblasti spracovania potravín efektívne využívajúcich zdroje. Uzávierka výzvy: 31.10.2019.

Malé a stredné podniky majú právo požiadať o viac ako jeden poukaz VIDA a využívať ich, pričom ich celková výška financovania je max. 60 tisíc eur na MSP.  Druhá výzva na DV bola otvorená 1. augusta 2019 o 09:00 hod. SEČ a ukončí sa 31. októbra 2019 o 17:00 hod. SEČ. Tu sa dozviete viac o postupe pri podávaní žiadosti o DV a o výsledkoch prvej výzvy.

Schéma podporuje tiež Validation Vouchers (VV) na testovanie a validáciu nových riešení v rozsahu do 25 tisíc eur. Výzva bude uzavretá 3.1.2020. Viac informácií k výzve na VV.

Viac o schéme voucherov a podpore prostredníctvom schémy VIDA.

VIDA je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorých cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.

Tu nájdete odkaz na sekciu Funding & Tender Opportunities portálu so všetkými projektami poskytujúcimi kaskádové financovanie.

Zdroj: vidaproject.eu, zverejnené: 21.10.2019, autor: IvFi/lda