HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vesmírne služby a aplikácie zamerané na riešenie COVID-19

Aktualita

Okrem špecifických problémov súvisiacich s vypuknutím COVID-19 boli vážne postihnuté aj všetky zostávajúce časti „tradičných“ ekosystémov zdravotnej starostlivosti. V dôsledku toho mnoho európskych krajín prijalo extrémne opatrenia na obmedzenie šírenia vírusu, na liečenie postihnutých osôb pri zachovaní, v možnom rozsahu, normálneho fungovania svojich systémov zdravotnej starostlivosti. Zaviedlo sa tiež niekoľko preventívnych opatrení (napr. zatváranie škôl a školská dochádzka na diaľku, sociálny dištanc, práca na diaľku) na spomalenie šírenia vírusu. Takéto opatrenia však mali obrovský vplyv na európske hospodárstvo a každodenný život európskych občanov. V niektorých prípadoch môžu dokonca spôsobiť dramatické spoločenské nerovnosti, ako napríklad predčasné ukončenie školskej dochádzky a strata zamestnania.

ESA preto vyzýva na prijatie opatrení s cieľom uľahčiť rýchlu integráciu a nasadenie konkrétnych a udržateľných riešení, pri ktorých sa využijú rôzne výhody poskytované vesmírnymi produktmi a službami. Tieto riešenia prispejú k zmierneniu negatívnych dopadov vyvolaných COVID-19 a súvisiacim opatreniam na zabránenie šíreniu, ale tiež pomôžu zlepšiť pripravenosť na budúce ohniská. Navrhované riešenia zohľadnia vývoj krízovej situácie, a preto budú zodpovedať potrebám používateľov.

KĽÚČOVÉ OBLASTI

Uchádzači, ktorí zareagujú na výzvu na predkladanie návrhov, sú vyzývaní, aby navrhli demonštračné projekty zamerané na nasadenie a demonštráciu predoperačných služieb zamerané na témy zdravotníctva alebo školstva.

Základné informácie:

  • EMITS referenceAO10377
  • ActivityDemonstration Project
  • Opening date14 May 2020
  • Closing date15 November 2020

Viac informácií nájdete na stránkach so zverejnenou výzvou