HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Verejné konzultácie pre systémy pozorovania Zeme

Aktualita

Prostredníctvom verejnej konzultácie pre systémy pozorovania Zeme chce Európska komisia vyzvať relevantnú verejnosť k aktívnej účasti na tvorbe systémov globálneho pozorovania Zeme a zhodnotiť aktuálny stav v tejto oblasti s cieľom pomôcť EK:

 
odhadnúť všeobecné povedomie a postoj k systémom pozorovania Zeme (Earth Observing –EO), GEO a GEOSS;
vyčísliť, ako maximalizovať prínosy zo zvýšeného pozorovania Zeme cez GEO;
zozbierať názory na možné opatrenia na úrovni v oblasti globálneho pozorovania Zeme a GEO.

 

Konzultácie budú prebiehať až do 20. apríla 2015. Svoje príspevky k tejto problematike môžete podať prostredníctvom on-line prieskumu.