HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Verejné konzultácie pre SC5 na roky 2016-17

Aktualita

V rámci pracovného programu 2016-2017 pre spoločenskú výzvu SC5 Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny rámcového programu Horizont 2020,  Európska komisia v úmysle vyhlásiť výzvy aj pre veľké pilotné/demonštračné projekty. Preto otvára verejnú konzultáciu, kde môžete vyjadriť, v akých oblastiach máte záujem o veľké demonštračné a pilotné projekty.

Na stránkach EK môžete vyplniť krátky dotazník a poslať svoj návrh na výzvu!