HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Verejné konzultácie pre hodnotenie H2020

Aktualita

21.októbra 2016  začali verejné konzultácie so zainteresovanými stranami v rámci priebežného hodnotenia programu Horizont 2020. Priebežné hodnotenie pomôže zlepšiť fungovanie a informovanosť o programe Horizont 2020  a bude tiež dôležitým prvkom pri príprave budúcich výskumných a inovačných programov EÚ.

Konzultácie sú otvorené až do 15. januára 2017. Vaša spätná väzba je pre EK veľmi dôležitá, preto Vás  pozýva k účasti na konzultáciách a žiada o šírenie tejto informácie v prostredí výskumných a inovačných subjektov.

 

 

Dotazník nájdete pod týmto linkom:

http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm

 

Upozornenie:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-191016