HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Verejné konzultácie na tému obehového hospodárstva

Aktualita

Euróspka Komisia vyhlásila verejné konzultácie na tému obehového hospodárstva.

Tieto konzultácie sa zameriavajú na body týkajúce sa prechodu na obehové hospodárstvo, rozšírenie témy konzultácie aj do iných častí hospodárskeho cyklu (napr. fázy výroby a spotreby) a na všeobecné rámcové podmienky umožňujúce prechod na obehové hospodárstvo (napr.  inovácie a investície). Cieľom je definovať hlavné prekážky brániace prechodu na obehové hospodárstvo, ako aj opatenia, ktoré by mohli tieto prekážky prekonať.

Do konzultácií sa môžu zapojiť všetky subjekty, od akademického sektora, cez priemyslu až po inštitúcie verejného sektora a neziskové organizácie. Konzultácie sú otvorené do 20. augusta 2015.

Bližšie informácie a dotazník nájdete na stránkach Európskej Komisie.