HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Verejná konzultácia komisie k liečivám v životnom prostredí

Aktualita

Radi by sme Vás informovali, že Európska komisia nedávno začala verejnú konzultáciu na podporu rozvoja strategického prístupu komisie k liečivám v životnom prostredí.

Zainteresované osoby a organizácie môžu poskytnúť pripomienky vyplnením online dotazníka. Konzultácia sa usiluje o názory na možné opatrenia na riešenie rizík vyplývajúcich z liečivých látok v životnom prostredí (vrátane vplyvu na ľudské zdravie). Okrem toho sa usiluje o názory a informácie na podporu rozvoja strategického prístupu komisie k liečivám v životnom prostredí.
 
Zúčastnite sa, prosím, na tejto konzultácii a poskytnite nám Váš cenný príspevok/postoj/názor. Dotazník je už k dispozícii

Konzultácia je otvorená do 21. februára 2018.

Ďakujem za spoluprácu.