HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Verejná konzultácia k programu EURATOM 2014 – 18

Aktualita

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu – public stakeholder consultation, ktorá bude premietnutá do priebežného hodnotenia programu Euratom Research and Training Programme 2014-2018. Toto hodnotenie má prispieť k zlepšeniu fungovania programu Euratom a a bude tiež dôležitým prvkom pri príprave na roky 2019-2020.

 

Konzultácia ponúka stakeholderom i širokej verejnosti  možnosť vyjadriť svoj názor a návrhy vo vzťahu ku všetkým prvkom relevantným pre priebežné hodnotenie a prípravu budúcich návrhov pre výskumné programy Euratom.

 

Celý text nájdete tu

 

Prístup ku konzultácii tu

 

Your voice in Europe: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm