HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Spätná väzba k oblastiam výzvy European Green Deal Call

Aktualita

Do 3. júna 2020 je otvorená možnosť spätnej väzby (stakeholder feedback ) k obsahu tém definovaných v 11 oblastiach výzvy European Green Deal programu Horizont 2020. Široká verejnosť sa tak môže podieľať na formulácii tém v jednotlivých oblastiach. Európska komisia plánuje výzvu s rozpočtom 1 miliarda EUR otvoriť v druhej polovici septembra 2020. Následne budú podrobnosti výzvy predstavené na EU Research & Innovation Days, ktoré sa budú konať 22.- 24. septembra 2020 v Bruseli.

Obrázok

Predpokladaný termín uzávierky výzvy sa predpokladá na koniec januára 2021.

Časový harmonogram H2020 Green Deal Call

Výzva je štrukturovaná do 11 tém (8 tematických a 3 horizontálne), ku ktorým je možné sa individuálne vyjadriť. Po kliknutí na odkazy budete presmerovaná/ý priamo na dotazník k vybranej téme:

Všetky podrobnosti k možnosti spätnej väzby a ku zneniu tém v jednotlivých oblastiach H2020 Green Deal Call nájdete tu.