HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Verejná konzultácia k mechanizmu financovania v oblasti OZE

Aktualita

Dňa 13. januára 2021 spustila Európska komisia verejnú konzultáciu k mechanizmu financovania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (Renewable energy financing mechanism). Cieľom je povzbudiť záujem súkromných subjektov o tento druh financovania.

Renewable energy financing mechanism

Zainteresované osoby a organizácie môžu poskytnúť svoj názor vyplnením tohto krátkeho (7. otázok) online dotazníka. Využite túto jedinečnú príležitosť a aktívnou účasťou na tejto konzultácii poskytnite EK Váš cenný názor do 15. februára 2021.

Prostredníctvom verejných konzultácií môžete vyjadriť svoje názory na rozsah, priority a pridanú hodnotu opatrení EÚ v súvislosti s novými iniciatívami alebo hodnoteniami existujúcich politík a právnych predpisov. 

Ďakujeme za spoluprácu! Aj váš názor je dôležitý!

Zdroj: EUSurvey, mit