HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Verejná konzultácia k iniciatíve Green Steel

Aktualita

Európske združenie oceliarstva (ESTEP) zodpovedné za prípravu spoločne plánovaného partnerstva CSP v oblasti výroby čistej  ocele a nízkouhlíkovej ocele vyhlásilo verejnú konzultáciu k smerovaniu strategického výskumu a inovácií v oblasti výroby ocele – k dokumentu CLEAN STEEL PARTNERSHIP ROADMAP.

Európske partnerstvo pre výrobu čistej ocele a nízkouhlíkovej ocele (European Partnership for Clean Steel – Low Carbon Steelmaking) je navrhovanou súčasťou programu Horizon Europe.

Verejná konzultácia dáva príležitosť poskytnúť spätnú väzbu a návrhy týkajúce sa možného obsahu výskumu, ktorý bude nevyhnutný na dosiahnutie výroby čistej nízkouhlíkovej (v zmysle bez produkcie CO2) ocele do roku 2030. Uzávierka bude 6.12.2020.

Ďalšie informácie:

Candidates for European Partnerships in digital, industry and space

Návrh partnerstva CSP (júl 2020)

Zdroj: 31.8.2020, dus via kas