Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Verejná konzultácia k implementácii komunitárneho programu LIFE na roky 2021-2027

Aktualita

Európska komisia spustila online verejnú konzultáciu k implementácii komunitárneho programu LIFE pre roky 2021-2027, ktorého súčasťou je aj novinka – podprogram venovaný prechodu na čistú energiu (Clean Energy Transition sub-programme). 

UPOZORNENIE: tzv. Market Uptake Activities, ktoré sú v súčasnosti financované v rámci Spoločenskej výzvy SC3 – Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia Programu Horizont 2020, budú v ďalšom období podporované v rámci programu LIFE (Clean Energy Transition sub-programme).

future life programme

Konzultácie prostredníctvom on-line dotazníka, ktoré sú prístupné pre zainteresované osoby ako aj pre širokú verejnosť, budú prebiehať až do 27. apríla 2020. Svoje príspevky k tejto problematike môžete podať prostredníctvom on-line prieskumu.

Zdroj: EUSurvey, 23.3.2020, mit