HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Verejná konzultácia Európskej komisie k energetickej účinnosti v budovách a pripravovanej iniciatíve „Renovation Wave“

Aktualita

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu v oblasti energetickej účinnosti v budovách a k pripravovanej iniciatíve „Renovation wave“, ktorá bude verejnosti otvorená už len do 9. júla 2020 !

Zainteresované osoby a organizácie môžu poskytnúť pripomienky vyplnením tohto online dotazníka.

renovation wave

V rámci záväzkov vyplývajúcich z Európskej ekologickej dohody (Green Deal) pripravuje Európska komisia významnú iniciatívu – Renovation Wavevlnu obnovy pre verejné a súkromné ​​budovy s cieľom riešiť súčasnú nízku mieru dekarbonizácie a obnovy energie v celej EÚ. Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov znamená menšiu energetickú spotrebu a úsporu finančných nákladov, umožňuje uplatniť riešenia pre obnoviteľnú energiu, inovatívne vykurovanie, chladenie, odpadové hospodárstvo, udržateľnú mobilitu a sociálnu súdržnosť.

Cieľom regulácie a finančnej podpory bude aspoň zdvojnásobiť ročnú mieru obnovy existujúcich budov. Táto iniciatíva bude ústredným prvkom ekologického a udržateľného oživenia po kríze Covid-19 a vytvorí víziu pre krátkodobú, strednodobú a dlhodobú implementáciu a dosiahnutie rôznych úrovní obnovy existujúceho stavebného fondu. Európska komisia sa snaží zhromaždiť názory širokej verejnosti na to, ako dosiahnuť, aby „renovačná vlna“ bola čo najúčinnejšia, najkomplexnejšia a najambicióznejšia.

Využite túto jedinečnú príležitosť a aktívnou účasťou na tejto konzultácii poskytnite Európskej komisii váš cenný názor (komentáre a názory je možné vpisovať aj v slovenskom jazyku). Vyplnenie dotazníka vám zaberie asi 20 minút.

Konzultácie sa môžete zúčastniť do 9. júla 2020.

Bližšie informácie a odkaz na dotazník je k dispozícii na stránke EK – Preparing the future Renovation Wave initiative.

Zdroj: EK, zverejnené 3.7.2020, mit