HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Verejná konzultácia EK k stanoveniu indikátorov inteligentnej pripravenosti budov (SRI)

Aktualita

Radi by sme Vás informovali, že Európska komisia spustila online verejnú konzultáciu na stanovenie indikátorov inteligentnej pripravenosti budov – Smart Readiness Indicator (SRI) for Buildings.

Zainteresované osoby a organizácie môžu poskytnúť pripomienky vyplnením tohto online dotazníka. Konzultácia sa usiluje o názory na vytvorenie sady indikátorov na hodnotenie energetickej efektívnosti a inteligentnej pripravenosti budov. Využite túto jedinečnú príležitosť a aktívnou účasťou na tejto konzultácii poskytnite Európskej komisii váš cenný názor.

Viac informácií nájdete na stránkach Európskej komisie v sekcii Verejné konzultácie – Consultations. Prostredníctvom verejných konzultácií môžete vyjadriť svoje názory na rozsah, priority a pridanú hodnotu opatrení EÚ v súvislosti s novými iniciatívami alebo hodnoteniami existujúcich politík a právnych predpisov. 

Konzultácie sa môžete zúčastniť do 3. októbra 2019.

Ďakujeme za spoluprácu! Aj váš názor je dôležitý!

Zdroj: DG Energy, Unit C3: Energy Efficiency, zverejnené 21.8.2019, mit