HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vedúci predstavitelia úspešných startupov žiadajú zriadenie fondu technologickej suverenity vo výške 100 miliárd EUR

Aktualita

Vedúci predstavitelia jednorožcov – začínajúcich podnikov s hodnotou viac ako 1 miliardy EUR zostavili pre Európsku úniu osemstupňový zoznam krokov ako dostať Európu na popredné miesto inovácií.

Zoznam: „Next Innovation“ odovzdaný komisárke EÚ pre výskum a inovácie Marii Gabriel obsahuje návrh fondu technologickej suverenity v hodnote 100 miliárd EUR na podporu verejného obstarávania a Pakt zaväzujúci všetky začínajúce podniky stať sa do roku 2030 uhlíkovo neutrálnymi.

„Z historického hľadiska boli na čele USA a Čína, ale pevne veríme že Európa sa môže stať lídrom v oblasti inovácií v celosvetovom meradle,“ uviedla Anastasija Oleinika generálna riaditeľka lotyšskej finančno-technologickej spoločnosti Twino.

Generálni riaditelia nie sú prví, ktorí vyzývajú k radikálnym opatreniam na podporu inovácií EÚ. Bývalý komisár pre výskum a inovácie Carlos Moedas už v roku 2015 navrhol rizikový fond s cieľom umožniť EÚ podporovať svoje vlastné nezávislé technologické spoločnosti.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v marci vyzval viac ako 150 výskumníkov, podnikateľov, investorov, spoločností a politikov k sformovaniu návrhov na vytvorenie väčšieho počtu rýchlo rastúcich spoločností v Európe. Pracovná skupina plánuje predložiť sériu politických odporúčaní pre vedúcich európskych predstaviteľov v roku 2022, počas francúzskeho predsedníctva EÚ.

Investor rizikového kapitálu a podpredseda poradného výboru Európskej inovačnej rady (EIC) Herman Hauser vyzýval k vytvoreniu fondu technologickej suverenity vo výške 100 miliárd EUR už minulý rok. Fond mal Európe poskytnúť palebnú silu v technologických pretekoch s Čínou a USA. Hauser pre Sicene and Business v novembri 2020 uviedol: „Ak tento krok nezrealizujeme, budeme od týchto dvoch krajín závislí ešte viac ako predtým“.

Nevhodné načasovanie

Gabriel zdieľa nádej v premenu Európy na inovačnú elektráreň, čoraz hlasnejšie diskutuje o inováciách a oživuje myšlienku vytvorenia Európskeho inovačného priestoru – jednotného trhu pre inovácie v EÚ.

Výzvy a odporúčania však prichádzajú v náročnom období vzhľadom na to, že EÚ sa pustila do realizácie Horizont-u Európa, sedemročného rámcového programu pre výskum a inovácie. Program je čerstvo vytesaný z kameňa, a nie sú peniaze na nové ambiciózne nástroje.

Gabriel uistila vedúcich zástupcov začínajúcich podnikov, že ich výzva nezostane bez odozvy: „Prvou úlohou bude rozhodnúť o tom, čo je dosiahnuteľné a následne stavať na synergiách s existujúcimi nástrojmi“.

Komisárka nevylúčila žiadne návrhy vrátane fondu technologickej suverenity vo výške 100 miliárd EUR: „Každý jeden návrh budú naše útvary starostlivo a s veľkou dávkou ambícií analyzovať“, pretože, ,,(…) ak chceme uspieť, potrebujeme zmeniť spôsob nahliadania na podporu inovácií“.

Kompletné informácie

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 7.5.2021, autor: zst