HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vedecké akadémie štátov G7 stanovili štyri hlavné priority výskumu

Aktualita

Samit G7 v Nemecku. Zdroj: https://www.leopoldina.org

Predtým, ako sa hlavy štátov G7 stretnú koncom júna 2022, akadémie požadujú opatrenia v oblasti pripravenosti na pandémiu, zoonotické choroby (zoonózy), dekarbonizáciu a topenie ľadu.

Vedecké akadémie zo skupiny štátov G7 vyzvali politických lídrov, aby prijali opatrenia na dekarbonizáciu, šírenie chorôb zo zvierat, antivírusové lieky a stratu ľadu pred výročným summitom skupiny v Nemecku koncom tohto mesiaca.

Vedúci akadémií, ktorí sa tento týždeň stretli v Berlíne, vydali zoznam želaní výskumných návrhov vrátane nového medzinárodného orgánu na koordináciu klinických skúšok.

Ako uviedol Gerald Haug, prezident Nemeckej národnej akadémie vied Leopoldina: „Samit G7 musí poskytnúť vedúce postavenie v oblasti klimatických opatrení, energetickej transformácie, pripravenosti na globálnu pandémiu a jedného zdravia.“

Uvedené obavy nie sú ani zďaleka nové, dávajú však predstavu o tom, ktoré priority vedeckí predstavitelia považujú za medzinárodne najdôležitejšie.

Jedným z cieľov je pripravenosť na pandémiu. Akadémie chcú najmä oveľa viac výskumu antivírusových liekov na boj proti budúcim pandémiám, a nielen zameranie sa na vývoj vakcín.

Priemysel by mal dostať stimuly na vývoj liekov až po 1. fázu klinického vývoja, aj keď ekonomický dôvod na to nie je istý.

Mal by sa zriadiť medzinárodný koordinačný orgán, ktorý presahuje rámec národných iniciatív, aby sa predišlo nadbytočnosti a aby sa zvýšila synergia pri skúšaní liekov, pričom sú potrebné agilné štruktúry spoločného financovania výskumu na podporu globálnych spoločných skúšaní liekov v neskorších štádiách klinického vývoja.

Akadémie tiež chcú, aby politickí lídri podporovali prístup „Jedno zdravie“ k šíreniu chorôb zo zvierat a rastúcej hrozbe antimikrobiálnej rezistencie. Jedno zdravie je filozofia, že zdravie ľudí, zvierat, rastlín a širšieho prostredia je prepojené.

Ako varujú akadémie: „Narušenie globálnych ekosystémov podporuje vznik ľudských patogénov z populácií zvierat a naopak.“ Zatiaľ čo presný zdroj nie je známy, pandémia COVID-19 je výsledkom vírusového rozšírenia zo zvierat.

Dekarbonizácia je ďalším kľúčovým zameraním s výzvami na viac základného výskumu, alternatívne palivá, ako je vodík a amoniak, a riešenia skladovania elektriny na prekonanie problémov s prerušovaním obnoviteľných zdrojov, ako je slnko a vietor.

Akadémie tiež chcú podporu pri vytváraní a zavádzaní „technológií negatívnych emisií“, účinných spôsobov vysávania skleníkových plynov z atmosféry.

Napokon, akadémie tiež dúfajú v obnovené zameranie sa na zdravie svetových oceánov a topenie ľadu a permafrostu.

Medzi ich odporúčania patrí vybudovať lepšie systémy modelovania klímy pomocou superpočítačov, aby bolo možné predvídať konkrétne dôsledky klimatických zmien.

Popri Leopoldine sú akadémiami zapojenými do formulovania odporúčaní aj Kráľovská spoločnosť Kanady, Kráľovská spoločnosť Spojeného kráľovstva, talianska Accademia Nazionale dei Lincei, Japonská vedecká rada, francúzska Académie des Sciences a Národná akadémia vied USA.

Politickí lídri G7 sa stretnú v bavorských Alpách od 26. do 28. júna 2022.

Viac informácií:

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.leopoldina.org; https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 3. 6. 2022, autor: rpa