HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vedecká rada ERC zverejnila svoju pozíciu k FP 9

Aktualita

Vedecká rada ERC zverejnila svoju pozíciu k FP 9, ktorú nájdete tu