HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vedecká podpora JRC v čase koronavírusovej krízy

Aktualita

Od začiatku krízy spôsobenej šírením COVID-19 Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie prispieva svojimi odbornými poznatkami vmnohých oblastiach khľadaniu riešení na úrovni EÚ. Experti z JRC analyzujú krízu z mnohých pohľadov, odhadujú možné vplyvy a okrem iného prispievajú k stratégii pre uvoľňovanie krízového režimu.

    Vedci v JRC prispievajú k riešeniu núdzovej situácie v piatich oblastiach:
  • nový kontrolný materiál pre presné testy na koronavírus
  • pomoc krajinám so zvládaním lekárskej starostlivosti
  • sledovanie výskumu a epidémie
  • stratégie pre uvoľňovanie krízového režimu
  • monitorovanie vplyvu na dopravu a hospodárstvo

Prostredníctvom webovej stránky a sociálnych médií priebežne informujú o aktuálnych aktivitách.

Na stránke bol nedávno publikovaný dokument JRC sience to tackle the coronavirus crisis (v rôznych jazykoch EÚ).

Zdroj: EK, 30. 4. 2020, ivh