HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vedcom zo SAV sa otvorí viac príležitostí na medzinárodnú spoluprácu

Aktualita

SAV a Španielska národná rada pre výskum uzatvorili novú Dohodu o spolupráci s cieľom zvýšiť zapojenie jej vedcov v medzinárodných projektových schémach a rámcových programoch EÚ akým je aj program Horizont Európa.

Predseda Slovenskej akadémie vied profesor Pavol Šajgalík a podpredseda pre zahraničné styky Španielskej národnej rady pre výskum (Consejo Superior de Investigaciones Científicas – CSIC) Dr. Francisco Javier Moreno Fuentes dňa 6. marca 2023 podpísali „Dohodu o spolupráci“, ktorá umožní vyhlásenie spoločnej výzvy a výmenu vedeckých pracovníkov/pracovníčok medzi oboma organizáciami. Slávnostného podpísania Dohody sa zúčastnila španielska veľvyslankyňa J. E. Lorea Arribalzaga Ceballos, Chargé d´affaires Španielskeho veľvyslanectva Laura Carratalá, štátny tajomník MŠVVaŠ SR Michal Fedák, podpredsedníčka SAV pre zahraničné styky Dr. Zuzana Panczová, podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied Dr. Martin Venhart a podpredseda SAV pre 2. oddelenie vied profesor Karol Marhold.

Predseda SAV poďakoval španielskej veľvyslankyni za podporu pri nadväzovaní komunikácie so španielskymi partnermi. Dr. Francisco Javier Moreno Fuentes predstavil organizáciu CSIC, ktorá má vysokú úspešnosť v projektoch Horizont 2020 a veľmi dobre rozvinutú medzinárodnú spoluprácu, ktorú realizuje vďaka 304 dohodám uzatvoreným s rôznymi vedeckými organizáciami po celom svete. Novopodpísaná dohoda tak umožní vyhlásenie bilaterálnej výzvy a podporu troch bilaterálnych projektov v rámci programu Mobility. Jeho cieľom je zefektívnenie medzinárodnej mobility vedeckých pracovníkov SAV tak, aby viedla k ich intenzívnejšej účasti v medzinárodných projektových schémach, najmä v rámcových programoch EÚ. Program umožňuje nadviazanie spolupráce s partnermi z významných pracovísk v Európe a vo svete tak, aby sa vytvorili predpoklady na prípravu spoločných medzinárodných projektov. Potenciál vytvoriť spoločný medzinárodný projekt je jednou z podmienok udelenia grantu v rámci programu Mobility. Dôležitým aspektom a jedným z hlavných hodnotiacich kritérií je zapojenie mladých vedeckých pracovníkov (postdoktorandov) a doktorandov do medzinárodnej spolupráce.

Výzvu na predkladanie španielsko-slovenských mobilitných projektov zverejní Odbor medzinárodnej spolupráce na svojej stránke začiatkom leta 2023.

Zdroj: SAV – spracovala: Lucia Kurthiová, 6.3.2023