HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vedci z Grazu preukázali pozitívne účinky na zdravie

Aktualita

V štúdii InterFast rakúski vedci z Univerzity v Grazi a Lekárskej univerzity v Grazi spoločne skúmajú účinky prerušovaného pôstu, presnejšie takzvaného „striedania pôstu“ – metódy, pri ktorej sa jeden deň striedavo vôbec nič neje, ďalšie dni bez obmedzenia všetko. Prvé výsledky boli publikované v renomovanom odbornom časopise „Cell Metabolism“: Intervalný pôst mal okrem redukcie hmotnosti po štyroch týždňoch pozitívny vplyv aj na mnohé zdravotné ukazovatele, ako je cholesterol, krvný tlak, brušný tuk alebo parametre zápalu.

Počas Interfastu bolo 60 zdravých jedincov rozdelených do dvoch skupín. Jeden cvičil prerušovaný pôst štyri týždne, druhý udržiaval súčasný životný štýl. Ako vysvetlili vedúci štúdie Frank Madeo z Univerzity v Grazi a Thomas Pieber a Harald Sourij z Med Uni Graz: „Štúdiu doplnilo ďalších 30 testovaných osôb, ktoré praktizovali striedavý pôst viac ako šesť mesiacov. Týmto spôsobom sme mohli urobiť prvý, jedinečný pohľad na dlhodobé účinky pôstu alternatívneho dňa.“ Cieľom vedcov bolo zistiť účinky prerušovaného pôstu na telesnú hmotnosť a molekulárne mechanizmy u zdravých jedincov. Prísne dodržiavanie dní nalačno bolo podrobne monitorované kontinuálnym meraním glukózy.

Výsledky štúdie ukazujú jasný obraz. Ako uviedol Thomas Pieber: „Účastníci štúdie do štyroch týždňov znížili v priemere asi 3,5 kilogramu telesnej hmotnosti, pričom priemerná počiatočná hmotnosť bola 76 kilogramov.“ Vedci dokázali nielen pozorovať výrazné zníženie hmotnosti u účastníkov pôstu, ale zaznamenali aj nárast ketolátok. Ako uviedol Frank Madeo a sumarizoval poznatky získané v molekulárnych mechanizmoch: „Vznikajú ako vedľajší produkt spaľovania tukov, keď je nedostatok uhľohydrátov a existuje podozrenie, že majú účinky proti starnutiu.“ Kohorta nalačno navyše ukázala zníženie špecifických hladín aminokyselín, cholesterolu, systolického krvného tlaku, brušného tuku alebo parametrov zápalu – všetky efekty, ktoré sú spojené s pozitívnymi účinkami na zdravie.“ Vedci okrem toho zistili mierne zníženie hormónu štítnej žľazy T3 so súčasným zvýšením hormónu stimulujúceho štítnu žľazu TSH – stav, ktorý je už v mnohých štúdiách spojený s dlhovekosťou.

Ako dodal Harald Sourij: „Prerušovaný pôst je veľmi jednoduchý, ale mimoriadne účinný diétny princíp.“ Harald Sourij sa teší na budúce výskumné projekty: Na základe súčasných výsledkov sa na jeseň 2021 začne štúdia Interfast 2, v ktorej bude skúmaný prerušovaný pôst u pacientov s diabetes mellitus II, ktorí už potrebujú inzulínovú terapiu.

Viac informácií:

Alternate Day Fasting Improves Physiological and Molecular Markers of Aging in Healthy, Non-obese Humans

Zdroj: https://news.uni-graz.at, zverejnené: 13. 8. 2021, autor: rpa