HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Veda zblízka – tím INFO-BIO-FUN z Univerzity Komenského v Bratislave

Aktualita

Veda zblízka. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

Tím INFO-BIO-FUN Univerzity Komenského v Bratislave zastrešuje interdisciplinárny výskum, ktorý prepája molekulárnu biológiu, genetiku, informatiku a biochémiu. Všetkých členov spája dlhoročná skúsenosť na zahraničných pracoviskách a nadšenie pri výučbe novej generácie vedcov. Nazrite spolu s nami do ich vedeckej práce.

Veda zblízka

Séria videí mapuje zaujímavé slovenské vedecké pracoviská a ich výskumné tímy, ktoré svojimi výsledkami vo vede neraz dosahujú európsku až svetovú úroveň.

Výskum v oblasti biotechnológií a biomedicíny, výskum v rámci kvantových technológií v súlade s požiadavkami kybernetickej bezpečnosti, výskum v téme vývoja kitov na včasnú diagnostiku vybraných chorôb, sféra pokročilých materiálov a výskum účinkov vitamínu D a jeho potenciálu v prevencii a liečbe respiračných ochorení vrátane nákazy COVID-19. To sú témy cyklu piatich krátkych dokumentárnych filmov z produkcie CVTI SR s názvom Veda zblízka.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 26. 6. 2023, autor: rpa