HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

VEDA MLADÝCH 2023 – SCIENCE OF YOUTH 2023

Aktualita

17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie. Zdroj: https://vedamladych.uniag.sk

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Vás pozýva na 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutoční 29. – 31. 5. 2023.

Viac informácií

Registrácia

Zdroj: https://vedamladych.uniag.sk, zverejnené: 7. 2. 2023, autor: rpa