HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Veda a politika: Čo je na programe EÚ

Aktualita

Veda a politika: Čo je na programe EÚ? – poskytuje prehľad o činnosti európskych inštitúcií, rekapituluje z najvýznamnejších vedeckých konferencií a stretnutí s významnými vplyvmi na politiku a v tejto súvislosti tiež predstavuje najnovšie správy a aktuality  GR JRC.