HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Váš názor nás zaujíma

Aktualita

Ak pracujete na žiadostiach a projektoch v rámci výziev Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita, vaša účasť v tomto online prieskume je skvelou príležitosťou podeliť sa o svoje skúsenosti či postrehy a zapojiť sa do spoločného návrhu možných riešení problémov, ktoré môžu brániť vašej účasti v projektoch programu Horizont Európa.

Vaše odpovede poskytnú Európskej komisii užitočné informácie týkajúce sa kvality poskytovaných konzultačných služieb a umožnia sieti Národných kontaktných bodov zlepšenie v súlade s hlavnými zisteniami.

Vyplnenie prieskumu vám zaberie len 3 až 5 minút a bude prístupný v anglickom jazyku do 30. novembra 2022.

V prípade, že sa s nami chcete podeliť o svoj názor prosím navštívte STRÁNKU DOTAZNÍKA a pre vstup zadajte heslo 12345

Ďakujeme za váš názor!

22.11.2022, mit